Email List

If you'd like to know about the latest promos, offers and publications, get on the email list by using the Contact Form on the sidebar. Thank you!

Wednesday, August 29, 2012

Am I a misanthrope? (English, Russian, Hungarian, Dutch)

There are many reasons why I might just be a misanthrope. All 3 of my books deal with a problematic monkey race controlled by the servants of 'death'. I call people monkeys. I show their weaknesses. In the 2nd book, everyone except Jesus is evil. In the 3rd, prejudice is 'created' by those in need of power. I use cliches like there's no tomorrow (there is no tomorrow, by the way, there is only today)
So, yes, I guess I am...but I love you all, really :-)

 Есть много причин, почему я может быть просто мизантроп. Все 3 из моих книг иметь дело с проблемным обезьяны гонки контролируются слуги "смерть". Я призываю людей обезьян. Я показываю свои слабости. Во 2-й книге, все, кроме Иисуса есть зло. В 3-м, предрассудки «сотворил» тем, кто нуждается власти. Я использую клише, как есть не завтра (нет завтра, кстати, есть только сегодня)
Так что, да, я предполагаю, что я ..
но я вас всех люблю, на самом деле :-)

Sok oka van annak, miért lehet csak egy embergyűlölő. Minden 3 könyvem foglalkozik a problémás faj majom által ellenőrzött szolgái "halál". Felhívom az emberek majmok. Megmutatom azok gyengeségeit. A 2. könyvben, mindenki, kivéve Jézus gonosz. A 3., sérelem "készítette" a rászorulók a hatalom. ÉN használ kliséket, mint nincs holnap (nincs holnap, az úton van, csak ma)
Szóval, igen, azt hiszem, én vagyok ..
de szeretlek titeket, de tényleg :-)

Er zijn vele redenen waarom ik misschien wel een misantroop. Alle 3 van mijn boeken te gaan met een problematische ras aap gecontroleerd door de dienaren van 'dood'. Ik noem mensen apen. Ik toon hun zwakheden. In de 2e boek, iedereen behalve Jezus is kwaad. In de 3e, wordt prejudice 'gemaakt' door mensen in nood van de macht. Ik gebruik cliches alsof er geen morgen is (er is geen morgen, door de manier, is er alleen vandaag)
Dus ja, ik denk dat ik ben .. maar ik hou van jullie allemaal, echt :-)

No comments:

Post a Comment